Termeni, condiții și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În pagina www.rulotescu.ro vei afla informații despre S.C. A1 Events S.R.L..

Declaraţie de confidenţialitate

Principiul respectării confidenţialităţii este foarte important pentru noi şi îl luăm în considerare în modul în care ne organizăm afacerea. În această declaraţie vrem să te informăm în legătură cu datele pe care noi le colectăm când vizitezi site-ul nostru şi în ce scopuri le folosim.

1. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. A1 EVENTS S.R.L., cu sediul în Sibiu, str. E.A. Bieltz, nr.62, jud. Sibiu, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J32/840/2011, având cod unic de înregistrare R029055233, în calitate de operator de date, dorim sa vă furnizăm prin prezenta informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

a. Scopul și temeiurile prelucrării
Operatorul prelucrează datele cu caracter personal de mai jos pentru reclama, marketing si publicitate – respectiv realizarea de comunicari de marketing direct pe căi electronice prin comunicarea de newsletter-uri și/sau alerte periodice legate de produsele noastre, prin intermediul unei baze de date specifice in acest scop.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul dumneavoastră.

b. Categorii de date cu caracter personal
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate în scopurile indicate mai sus sunt următoarele: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, județul, categoria de public din care faceti parte, segmentul de produse de care sunteți interesat.

c. Colectarea datelor cu caracter personal
Se realizează prin intermediul website-ului www.rulotescu.ro iar datele cu caracter personal sunt apoi preluate în baza de date menținută de Operator pentru scopul mai sus menționat.

d. Destinatarii datelor cu caracter personal
Pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite partenerilor contractuali care mențin website-ul www.rulotescu.ro și baza de date de marketing.

e. Prelucrarea bazei de date
Prin exprimarea opțiunii dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor în scopul realizării de activități de marketing și publicitate, veți primi mesaje de marketing cu privire la produsele și/ sau serviciile operatorului.

f. Durata prelucrării
Operatorul estimează că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se va desfășura până la data la care va retrageți consimțământul cu privire la prelucrare sau pe o durată de maxim 5 ani daca nu intervine o astfel de opozitie/ retragere a consimtamantului.
La intervale regulate au loc evaluări ale datelor pentru a verifica acuratețea și actualitatea acestora.Datele dumneavoastră vor fi stocate exclusiv pentru timpul necesar pentru atingerea scopului de prelucrare, iar Operatorul vor lua măsurile necesare pentru a evalua perioada de timp necesară la intervale regulate de un an, respectând principiile și regulile de prelucrare a datelor, stabilite prin legislația aplicabilă. În cazul în care Operatorul ajung la concluzia că, ulterior expirării perioadei sau a retragerii consimțământului, există un interes legitim, o obligație legală, sau un al temei de a prelucra ulterior datele dumneavoastră în alte scopuri (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest lucru.

g. Ce se întâmplă cu datele după terminarea prelucrării
După expirarea duratei prelucrării indicate mai sus, sau după retragerea consimțământului dumneavoastră și în cazul în care Operatorul nu mai au motive legale sau legitime pentru a prelucra datele dumneavoastră (cu excepția celor de marketing direct, care vor fi stopate), datele vor fi sterse din baza de date.

h. Securitatea prelucrării datelor
Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.

i. Drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor
În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când (i) considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele; (iii) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
Dreptul de a vă retrage consimțământul asupra prelucrării – în cazul în care aceasta se bazează pe consimțământul dumneavoastră, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment;
Dreptul de a vă opune prelucrării – însemnând dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea (i) se întemeiază pe interesele legitime ale Operatorului este făcută în scopul comunicărilor de marketing direct, implicând crearea de profiluri;
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – însemnând dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau v-ar afecta într-o măsură semnificativă;
Dreptul la portabilitatea datelor – însemnând posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor dumneavoastră existente în baza noastră de date către o altă bază de date, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, doar în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
Dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
Vă vom contacta în scopuri de marketing doar dacă v-ați exprimat acordul în acest sens. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing, prin accesarea dezabonare de la informarea primita prin emailul, accesand link-ul pus la dispozitie pentru dezaboanre.
Retragerea consimțământului va putea avea loc oricând, simplu și fără a fi nevoiți să oferiți o justificare. Prin retragerea consimțământului, veți fi dezabonat de la primirea de newsletter-uri și/sau alerte periodice.
Exercitarea altor drepturi de mai sus poate fi efectuată în orice moment prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau in format electronic, Operatorului la următoarea adresă de contact electronic office@rulotescu.ro, ori prin poștă scrisă către sediul S.C. A1 EVENTS S.R.L., la adresa mentionata mai sus. Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate.
În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.

j. Responsabilul cu protecția datelor
Pentru detalii privind responsabilul cu protecția datelor apartinand Operatorului (aplicabil începând cu data 25 mai 2018), vă rugăm să consultați informațiile ce vor fi furnizate ulterior pe website-ul RULOTESCU sau sa solicitați informații direct de la Operator, la aceleași date de contact de mai sus.

k. Exprimarea acordului pentru scopul de marketing
Prin bifarea opțiunilor corespunzătoare puse la dispoziție în acest sens, exprimați consimțământul ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing direct pe căi electronice (e-mail), de către RULOTESCU și să primiți newsletter-uri și/sau alerte periodice prin e-mail prin care să vă ținem la curent cu noutățile noastre legate de produse și/sau servicii.

2. Informaţii despre clienţi

Accesarea website-ului www.rulotescu.ro nu necesită informații personale.
Vei putea renunța în orice moment să mai primești mesaje și comunicări din partea Rulotescu.

3. Transmiterea informaţiilor

Rulotescu își asumă că nu va transmite datele tale personale niciunei alte persoane sau companii, în afară de partenerii autorizați să asigure servicii de comunicare în numele Rulotescu. Nicio altă parte, persoană fizică sau companie, nu va avea voie să folosească informațiile tale în propriul lor interes sau al unei alte părți.

4. Folosirea fișierelor de tip “cookie” (informații cu caracter nepersonal)

“Cookie” sunt fișiere mici sau informații stocate de browser-ul de internet, pe dispozitivul de pe care accesați acest site. Rulotescu folosește aceste fișiere pentru a colecta alte informații decât personale pe durata vizitei tale pe site-ul www.rulotescu.ro, cum ar fi zonele site-ului pe care le vizitezi și activitățile la care ai participat pe site.
Rulotescu nu colectează informații cu caracter personal fără acordul tău, dar în cazul în care ți-ai dat acordul pentru folosirea lor, le putem corela împreună cu fișierele “cookie”, pentru a putea avea o imagine mai clară asupra navigării tale pe www.rulotescu.ro.
Toate imaginile de pe website-ul www.rulotescu.ro sunt cu titlu de prezentare.

5. Alte site-uri

Declaraţia de confidenţialitate se aplică exclusiv pentru site-ul www.rulotescu.ro

Ai întrebări?

În cazul în care dorești să afli mai multe informații despre Politica de Confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la adresa office@rulotescu.ro

Garanţie:

Rulotescu nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale greşeli privind conţinutul.
Rulotescu își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent website-ul www.rulotescu.ro
Rulotescu nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune provocate în urma suspendării website-ului www.rulotescu.ro

Drepturi de autor:

Tot conţinutul disponibil în acest website este proprietatea S.C. A1 EVENTS S.R.L. și este protejat de drepturile de autor. Eventualele multiplicări sau preluări fără autorizarea prealabilă din partea Rulotescu vor fi sancționate potrivit legislației în vigoare.